Jdi na obsah Jdi na menu
 


  

TÁBOROVÝ ŘÁD

 

1.      Na tábor jsme všichni přijeli proto, abychom se tu měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další pracovníci tábora. Pokud bys měl pocit, že se ty, nebo kdokoliv další na táboře dobře nemá, neboj se informovat svého vedoucího nebo kohokoliv z vedení tábora.
 
2.     Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a ostatních táborových pracovníků. Každý provede bez odmlouvání přiměřený úkol včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 
3.     Dodržuj Táborový řád, Rozvrh dne, Denní program a zásady slušného chování. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo jej svým chováním nesmí narušovat.
 
4.     Bez povolení svého oddílového vedoucího (hlavního vedoucího) se nevzdaluj z prostoru tábora, stanovené trasy pochodu či určené činnosti, nepracuj s nástroji - nůž, sekera, pila, nerozdělávej oheň, nechoď sám do vody.
 
5.     Své lože, pokoj i sebe a celý tábor udržuj v čistotě. Všechny odpadky patří do určených nádob.
 
6.     Dbej na osobní hygienu a čistotu. Své oblečení udržuj v pořádku, čistotě a suché. Mokré věci rozhodně nepatří do batohu nebo kufru.
 
7.     Chraň přírodu! Nikdo nesmí ořezávat větve, loupat kůru nebo sekat do stromů sekerou či nožem.
 
 8.     Nevstupuj do cizího pokoje bez dovolení, v době poledního či nočního klidu se chovej tiše, neruš ostatní při odpočinku.
 
9.   Do kuchyně mají přístup pouze vedoucí a pracovníci kuchyně.
 
10.    V chatce či pokoji nesmí být přechováváno žádné jídlo a pití.
 
11.   K pití či čištění zubů používej pouze vodu, označenou vedením za pitnou.
 
12.   Veškeré zdravotní problémy, onemocnění či zranění okamžitě ohlas vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora.
 
13.   Tento táborový řád je „zákonem“, který jsou všichni účastníci tábora a návštěvy povinni dodržovat. Všichni účastníci tábora a návštěvy jsou podřízeni hlavnímu vedoucímu tábora.
 
Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kteří tě mají na starost.
Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník tábora z tábora vyloučen a poslán domů, přičemž poplatek za zbytek tábora propadá - nevrací se.